23 มีนาคม 2562 21 พื้นที่กทม.-12 จังหวัด เช้านี้ฝุ่นพิษ PM2.5 เกินมาตรฐาน

ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/830417

กรมควบคุมมิลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่ทั่วประเทศ (08.00น.) คุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพดีมากถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 17 – 207 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐานที่บริเวณ เกินมาตรฐานที่บริเวณริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ, ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก, ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน, ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน, ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา, ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง, ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน, ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย, ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย, ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย, ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่, ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ตรวจพบค่าระหว่าง 32 – 258 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐานที่บริเวณตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน, ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน, ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา, ตำบลพระบาท อำเภอเมือง ลำปาง จังหวัดลำปาง, ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปางลำปาง, ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน, ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี, ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย, ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย, ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน